Μπορούν να ανακυκλωθούν οι πλαστικές κάρτες;

Μπορούν να ανακυκλωθούν οι πλαστικές κάρτες;