Πολιτική ιδιωτικότητας

Το ακόλουθο έγγραφο εκθέτει την πολιτική ιδιωτικότητας για την ,Shanghai STAR TREND Enterprise Co., Ltd. τον δικτυακό τόπο 1234157890 STAR TRend . ,έχει δεσμευθεί να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών. · 123417890 Συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών 12341567890 Υπάρχουν πολλές πτυχές του δικτυακού τόπου που μπορούν νανα εξετάζονται χωρίς να παρέχονται προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο, για την πρόσβαση σε μελλοντικές ,STAR TREND ,χαρακτηριστικά υποστήριξης πελατών που απαιτούνται για την υποβολή εξατομικευμένων πληροφοριών.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά όχι μόνο ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ή να παρέχει ευαίσθητες πληροφορίες στην ανάκτηση του χαμένου κωδικού πρόσβασης σας.

Ανταλλαγή των προσωπικών σας πληροφοριών 12343567890 Μπορούμε ενίοτε να προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, μεταξύ των οποίων, αλλά όχι αποκλειστικά, να χειρίζονται έρευνες υποστήριξης πελατών, συναλλαγές επεξεργασίας ή εμπορευματικές μεταφορές πελατών.Οι εν λόγω εταιρείες θα μπορούν να λαμβάνουν μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. ,STAR TREND ,λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω οργανισμοί δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ιδιωτικής ζωής σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Για κάθε επισκέπτη που θα φτάσει στην ιστοσελίδα, συλλέγουμε ρητά τις ακόλουθες μη εξατομικευμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του τύπου, της έκδοσης και της γλώσσας του περιηγητή, του λειτουργικού συστήματος, των σελίδων που προβλήθηκαν κατά την περιήγηση του τόπου, των χρόνων πρόσβασης στις σελίδες και της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου.Αυτές οι συλλεγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εσωτερικά για τον υπολογισμό της κυκλοφορίας επισκεπτών, των τάσεων και της παράδοσης εξατομικευμένου περιεχομένου σε εσάς όσο βρίσκεστε σε αυτόν τον τόπο.

Από καιρό σε καιρό, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πληροφορίες πελατών για νέες, απρόβλεπτες χρήσεις που δεν είχαν αποκαλυφθεί στο παρελθόν στην ανακοίνωση μας για την ιδιωτική ζωή.Εάν οι πρακτικές πληροφοριών μας αλλάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον, θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο για αυτούς τους νέους σκοπούς, τα δεδομένα που συλλέγονται από τη στιγμή της αλλαγής της πολιτικής θα συμμορφώνονται με τις ενημερωμένες πρακτικές μας.

Τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής ιδιωτικότητας 12343567890 STAR TREND .Διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στην εν λόγω πολιτική ιδιωτικότητας.Εάν έχετε αντιρρήσεις για την Privacy Policy, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον τόπο.123467890 Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες, με την επιφύλαξη νομικών εξαιρέσεων.Αν θέλετε να το κάνετε, παρακαλώ ενημερώστε μας.Μπορεί να σας ζητηθεί να θέσετε το αίτημά σας εγγράφως για λόγους ασφαλείας. .&STAR TREND , επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρεώνετε ένα τέλος για την αναζήτηση και την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες σας σε βάση κάθε αίτηση.

Επικοινώνησε με εμάς

STAR TREND .Επικροτεί τα σχόλιά σας σχετικά με αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας.Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας και θα θέλατε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα κατά τις εργάσιμες ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.12343567890 Call:  ·86-21-6587 2273/6587 2583 1234657890 Post: ·Rm.2001, Building No.1, Lane 100, East Tiyuhui Road, Hongkou District, Shanghai, ΛΔΚ 12341567890 E-mail: ·

Ανν@card-in-china.comΠροϊόντα
Νέα