Ποια είναι η απόσταση ανάγνωσης της RFID;

Ποια είναι η απόσταση ανάγνωσης της RFID;