Πώς να χρησιμοποιήσω μια κάρτα RFID

Πώς να χρησιμοποιήσω μια κάρτα RFID