Ποιο είναι το μέγεθος μιας πλαστικής κάρτας;

Ποιο είναι το μέγεθος μιας πλαστικής κάρτας;