Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID;