Πώς ξέρω τι μέγεθος να σχεδιάσω τη δουλειά μου;

Πώς ξέρω τι μέγεθος να σχεδιάσω τη δουλειά μου;